Samorządowe Liceum Ogólnokształcące

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 01.09.2020 r. (boisko do piłki ręcznej – przy bloku sportowym)

godz. 10.00 – Uczniowie klas pierwszych.

Uczniowie klas II i III nie przychodzą na rozpoczęcie roku szkolnego.

Uczniowie klas II i III przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji 2 września 2020 roku.

Do szkoły przychodzą uczniowie wyłącznie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Uczniowie ustawiają się w rzędzie z drugiej strony ławeczki, jeden za drugim, zachowując bezpieczną odległość 1,5 metra. Uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczek.

Przydział sal w przypadku deszczowej pogody:

Sala 210: p. A. Wielgus (kl. I AL)

Sala 232: p. A. Wrońska (kl. I BL)

Sala 215: p. L. Fura (kl. I CL)

Sala 214: p. J. Szczygłowska (kl. I DL)

Uczniowie klas II i III przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji 2 września 2020 roku.

Wszyscy uczniowie przed przyjściem do szkoły 2 września zobowiązani są do zapoznania się z poniższymi procedurami:

1) Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2 C, katar, kaszel duszności, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).

2) Uczeń nie może przyjść do szkoły jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

3) Wszystkie osoby wchodzące do szkoły oraz przebywające na terenie szkoły w przestrzeni wspólnej (szatnie, korytarze) zobowiązane są do zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki lub przyłbicy. Zalecane jest zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.

4) Każda osoba przy wejściu do szkoły zobowiązana jest odkazić ręce płynem do dezynfekcji.

5) Uczeń do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone na stałe miejsce . Bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela.

6) Po zajęciu miejsc w klasie nauczyciel i uczniowie mogą zdjąć maseczki, jeżeli nauczyciel nie zadecyduje inaczej.

Ze szczegółowymi procedurami uczniowie zostaną zapoznani na pierwszej lekcji 2 września 2020 roku.