Samorządowe Liceum Ogólnokształcące

 

Sytuacja COVID-19 oraz prace remontowe na terenie szkoły utrudniają uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

 

Spotkanie dla uczniów klas pierwszych odbędzie się 01.09.2021 r. w sali A-V  o godzinie 10.15.

 

Uczniowie klas II i III nie przychodzą na rozpoczęcie roku szkolnego.

Uczniowie klas II i III przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji 2 września 2021 roku.

Do szkoły przychodzą uczniowie wyłącznie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczek.

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie spotykają się w wyznaczonych klasach z wychowawcami.

Sala 234: p. M. Goszcz (kl. I AL) – humanistyczno-społeczny

Sala 220: p. M. Lewandowska (kl. I BL) – politechniczny i ekonomiczny

Sala 214: p. A. Gmaj (kl. I CL) – biomedyczny

Wszyscy uczniowie przed przyjściem do szkoły 2 września zobowiązani są do zapoznania się z poniższymi procedurami:

1) Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2 C, katar, kaszel duszności, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).

2) Uczeń nie może przyjść do szkoły jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

3) Wszystkie osoby wchodzące do szkoły oraz przebywające na terenie szkoły w przestrzeni wspólnej (szatnie, korytarze) zobowiązane są do zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki. Zalecane jest zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.

4) Każda osoba przy wejściu do szkoły zobowiązana jest odkazić ręce płynem do dezynfekcji.

5) Uczeń do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone na stałe miejsce . Bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela.

6) Po zajęciu miejsc w klasie nauczyciel i uczniowie mogą zdjąć maseczki, jeżeli nauczyciel nie zadecyduje inaczej.

Ze szczegółowymi procedurami uczniowie zostaną zapoznani na pierwszej godzinie wychowawczej.