W dniu 26 września 2018 roku uczniowie klas trzecich naszego liceum uczestniczyli w Łódzkim Salonie Maturzystów „Perspektywy 2018”, który odbył się na Politechnice Łódzkiej, na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

    Wyjazd ten umożliwił młodzieży poznanie oferty edukacyjnej następujących wyższych uczelni: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Wojskowa Akademia Techniczna, Uczelnia Łazarskiego, Społeczna Akademia Nauk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Akademia Leona Koźmińskiego i wielu innych.

     Rozmawiając z przedstawicielami prezentujących się szkół wyższych, uczniowie mogli uzyskać informacje na temat kierunków studiów, zasad rekrutacji, szczegółowej punktacji itd..Wiedzę młodzieży na temat poszczególnych wydziałów czy kierunków wzbogaciły materiały informacyjne, tj. ulotki, broszury oraz informatory.