STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) to te obszary kształcenia, przez które wiedzie najkrótsza droga do kariery w nauce i technice. Hasło STEM jest powszechnie znane w edukacji i gospodarce USA i innych krajów.

W drugiej edycji rankingu łącznie sklasyfikowano 200 najlepszych liceów STEM w Polsce. Wśród nich na 80 pozycji sklasyfikowane zostało nasze Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Opocznie.

Miesięcznik „Perspektywy” w czerwcu tego roku po raz drugi przeprowadził Ranking Liceów STEM. Jego celem jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów, jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka – a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych.

Ranking wskazuje licea, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia i mogą być inspirującym przykładem dla innych.

Uwzględnia on szkoły, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Ranking został oparty na trzech kryteriach:

  • wynikach matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia, chemia oraz informatyka (50%);
  • wynikach matury obowiązkowej z matematyki (25%);
  • sukcesach szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM (25%).

W drugiej edycji rankingu łącznie sklasyfikowano 200 najlepszych liceów STEM w Polsce. Wśród nich na 80 pozycji sklasyfikowane zostało nasze Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Opocznie.

Ten sukces SLO jest kolejnym podkreśleniem wysokiej jakości nauczania, w tym wypadku w zakresie przedmiotów technicznych. A towarzystwo innych szkół w rankingu znamienite. Szukając liceów z najbliższej okolicy znajdziemy na 40 miejscu I LO w Bełchatowie, ale już za Samorządówką na 94 miejscu I LO w Piotrkowie Trybunalskim. Tylko te 3 licea z terenu byłego województwa piotrkowskiego zostały sklasyfikowane w dwusetce. W rankingu nie znalazło się żadne inne liceum z Opoczna, Tomaszowa Mazowieckiego, czy Piotrkowa Trybunalskiego.

Gratulujemy uczniom. Gratulujemy nauczycielom.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami rankingu i pełna listą wyróżnionych pod adresem: www.rankingstem.perspektywy.pl.