CMI post FB2DSC09364DSC09369DSC09320DSC09261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące  w tym roku szkolnym przystąpiło do  projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt ma  zasięg ogólnopolski i daje możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych takich jak  Politechnika Łódzka.

Celem projektu jest  rozwijanie zainteresowań informatycznych, z zakresu robotyki, a także  pobudzanie aktywności i  kreatywności młodzieży oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach  zajęć pozalekcyjnych.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w dodatkowych lekcjach,  na których mieli możliwość rozwijania swojej wiedzy z zakresu algorytmiki, robotyki, a także matematyki. Na warsztatach mieli szansę wykorzystać swoją wiedzę w praktyce poprzez złożenie i zaprogramowanie robota mBot.  Ta część zajęć  sprawiła uczniom najwięcej satysfakcji i radości. Zajęcia były dynamiczne oraz rozwijały umiejętność  poszukiwania samodzielnych rozwiązań.  Warsztaty z robotami pozwoliły  uczniom łatwiej zrozumieć algorytmy, ponieważ mogli  zobaczyć  ich działanie w praktyce  – obserwując robota  wykonującego zaprogramowane działania.

Koordynator projektu: Marianna Pigułowska