Uczniowie  klas  drugich  naszego  liceum:  Piotr  Szczepański ( klasa II C )Karolina  Jedynak  ( klasa  II E )  zakwalifikowali  się  do  etapu  okręgowego  XLIX  Olimpiady  Języka  Rosyjskiego,  który  odbędzie  się  w  Łodzi  3-4 marca 2018 r. Jest to  niewątpliwie  wielki  sukces  uczniów,  którzy  musieli  pokonać  długą  drogę,  tym bardziej,  że  obydwoje  rosyjski  realizują  na  poziomie  podstawowym.

W  grudniu  licealiści  przystąpili  do  testu,  składającego  się  z  zagadnień  leksykalnych, gramatycznych  i  kulturoznawczych,  daleko wykraczających  poza  program  nauczania.  Ponadto  musieli  się  wykazać  znajomością  w  języku  rosyjskim  tekstów  literackich  i  naukowych,  a  także  sprawną  umiejętnością  komunikacji. Pokonanie  tego  dwustopniowego  etapu  otworzyło  im  drogę  do  dalszej  rywalizacji.

Miejmy  nadzieję, iż  uda  im  się przekuć  swoje  zainteresowania  w  sukces,  czego  im  serdecznie  życzę.

Edyta  Trębarczyk – Kowalska

 

Ни пукха, ни пера.