8 grudnia 2021r. grupa uczniów z klas o profilu biomedycznym naszego liceum uczestniczyła online na platformie Teams w kolejnym spotkaniu XIII edycji Akademii Ciekawej Chemii. W czasie wykładu „Chemiczne puzzle – czy  cząsteczki mogą łączyć się bez wiązań atomowych?” dr Adam Buczkowski zwrócił uwagę na fakt, iż cząsteczki mogą łączyć się ze sobą na wiele sposobów, w tym również bez udziału wiązań atomowych. W połączeniach tego typu kluczową rolę odgrywają oddziaływania pomiędzy molekułami. Oddziaływania te wpływają na zachowanie powierzchni cieczy, pozwalają też cząsteczkom związków powierzchniowo czynnych utworzyć dwuwarstwy, micele i pęcherzyki. Innym ciekawym przykładem oddziaływania międzycząsteczkowego jest tworzenie połączeń, w których duża cząsteczka o skomplikowanym kształcie (gospodarz) więzi w swoim wnętrzu mniejszą cząsteczkę (gościa). W wykładzie przedstawione zostały wybrane przykłady różnych makrocząsteczek mogących pełnić rolę takiego gospodarza, m.in. molekularne pierścienie, klatki, kielichy i drzewa oraz perspektywy ich zastosowań.

Po wykładzie odbył się pokaz eksperymentów wykonanych przez studentów ze Studenckiego Koła Naukowego „Orbital”:

-reakcja skrobi z jodyną

-wykrywanie skrobi w jabłku i ziemniaku

-reakcja cyklodekstryny z jodyną

-zegar jodowy

-reakcja cyklodekstryny fenoloftaleiną

Na stronie internetowej Akademii Ciekawej Chemii można obejrzeć slajdy z wykładu oraz opis doświadczeń pokazowych (PPTX).

koordynator projektu – Edyta Starus