To już kolejna edycja warsztatów językowych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych ciesząca się zainteresowaniem także wśród uczniów Jedynki.

Kursy mają na celu zachęcenie uczestników do pogłębiania zainteresowań związanych z językiem angielskim oraz literaturą i kulturą anglosaską, rozszerzanie wiedzy na tematy z zakresu m.in. gramatyki, kulturoznawstwa. Ponadto, jest to niezwykła okazja zaznajomienia się uczestników z charakterystyką pracy akademickiej.

W tym roku szkolnym uczennice klasy 1CLO: Lena Bożyk i Katarzyna Bąk zdecydowały się wziąć udział w warsztatach „Telephoning”. W toku prowadzonych zajęć, które były prowadzone on-line uczennice wzbogaciły wiedzę z zakresu skutecznego komunikowania się przez telefon w języku angielskim, co w dzisiejszym środowisku gospodarczym, pozwoli z sukcesem odnajdować się na rynku pracy. W trakcie zajęć uczennice poznały kluczowe słownictwo wykorzystywane podczas biznesowych rozmów przez telefon, sposoby tworzenia notatek z rozmów telefonicznych i najważniejsze skróty językowe, sposoby formułowania uprzejmych pytań. Uczestnicy przygotowywali się także do rozmowy kwalifikacyjnej zarówno w formie teoretycznej jak  i praktycznej. Cały kurs prowadzony był w języku angielskim zatem była to kolejna możliwość, aby wykorzystać znajomość języka angielskiego w praktyce. Na zakończenie Lena i Kasia otrzymały certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.

Anna Gmaj