UBEZPIECZENIE

Dokumenty i informacje dotyczące ubezpieczenia NNW

Polisa wybrana przez szkołę w roku szkolnym 2022/2023

Opcja ubezpieczenia określona jest w OWU  (OWU  załącznik nr 3 str 27)
Wpłaty na ubezpieczenie do 30 września 2022 r.
Składka na ubezpieczenie za osobę 41 zł – obowiązuje od 1 września 2022r. do 31 sierpnia 2023r.
Składka na ubezpieczenie za osobę 43 zł (maturzyści) – obowiązuje od 1 września 2022r. do 30 września 2023r.