Ze względu na warunki atmosferyczne nie będzie spotkania  na boisku szkolnym .

Uczniowie z wychowawcami spotkają się w klasach według poniższego harmonogramu:

I a 218
I b 230
I c 221
I d 233
I e 120
I f 215
 
II a 234
II b 220
II c 123
 
III a 210
III b 232
III c 118
III d 214