Matura 2023

wytyczne_cke_men_gis_plakat


Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.


Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.


Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r.


EM Komunikat o egzaminie ustnym z języka polskiego_Formuła 2023


dla_maturzysty

.


 

Deklaracje maturalne w postaci plików do pobrania
MATURA 2023

 

Deklaracja 1a
Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej, tj. dla:
– ucznia 4-letniego LO (Formuła 2023)
– ucznia szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego LO (Formuła 2023)
– absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2023)
– absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2015)
– absolwenta 3-letniego LO (Formuła 2015)
– absolwenta szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego LO (Formuła 2015)
– ucznia oraz absolwenta 4-letniego technikum (Formuła 2015)
– ucznia oraz absolwenta branżowej szkoły II stopnia, który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum (Formuła 2015)

.
Deklaracja 1c Deklaracja dla zdającego – obywatela Ukrainy, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej (ukończonej w Polsce)
Deklaracja dla zdającego – obywatela Ukrainy, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej (ukończonej w Polsce)

.
OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY