Już po raz kolejny uczniowie naszego Liceum zostali uczestnikami Akademii Ciekawej Chemii. Współpraca z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkiego umożliwia uczniom uczestniczenie w wykładach obejmujących wybrane zagadnienia z różnych działów przedmiotu.  

26 października 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie, a tematem przewodnim były cyjanobakterie. Wykład pt. „Cyjanobakterie – sprzymierzeńcy czy wrogowie” wygłosili: dr Dominik Szczukocki i dr Barbara Krawczyk. W drugiej części studenci koła naukowego “Orbital” zaprezentowali doświadczenia chemiczne. W roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się siedem wykładów zakończonych konkursem oraz cykl warsztatów laboratoryjnych dla najlepszych uczestników konkursu. 

 

Warsztaty Chemiczne na Wydziale Chemii UŁ i podsumowanie XIII edycji Akademii Ciekawej Chemii 

W dniach 13-15 czerwca 2022r. w laboratoriach Wydziału Chemii odbyły się Warsztaty Chemiczne zorganizowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych UŁ. Do udziału w tych warsztatach zostali zaproszeni laureaci Konkursu Chemicznego w ramach XIII edycji Akademii Ciekawej Chemii oraz jego uczestnicy. Z Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie w trzydniowych zajęciach praktycznych brali udział: Natalia Koliczkowska i Tomasz Dudek z klasy 1c. 

W trakcie warsztatów uczestnicy samodzielnie wykonywali doświadczenia chemiczne z trzech działów chemii: 

-chemia organiczna – synteza aspiryny 

-chemia nieorganiczna z analityczną – analiza kationów i anionów oraz oznaczanie twardości wody 

-chemia fizyczna 

15 czerwca 2022r., po zakończeniu Warsztatów Chemicznych, w Auli im. prof. Anny Chrząszczewskiej w gmachu Wydziału Chemii UŁ odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu oraz ostatni wykład kończący cykl spotkań w ramach XIII edycji Akademii Ciekawej Chemii poprowadzony przez dr Michała Łomzika w formie mieszanej – stacjonarna z transmisją online na platformie Teams „Od alchemii do chemii”. 

Wszyscy uczestnicy XIII edycji Akademii Ciekawej Chemii otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zewnętrzne nośniki pamięci.