Kolejny raz Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Opocznie przystąpiło do projektu Akademia Ciekawej Chemii realizowanego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest to inicjatywa edukacyjna przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, polegająca na prowadzeniu specjalnych wykładów obejmujących wybrane zagadnienia z różnych działów przedmiotu Chemia, wzbogaconych pokazami eksperymentów. Wykłady odbywały się raz w miesiącu, w godz. 16.30-18.00 stacjonarnie oraz online, na platformie Teams, w tzw. czasie rzeczywistym i były prowadzone przez pracowników Wydziału Chemii UŁ. Aktywni słuchacze otrzymają specjalne dyplomy uczestnictwa i zewnętrze nośniki pamięci. Uwieńczeniem cyklu spotkań będzie Konkurs Chemiczny przeprowadzony w maju oraz warsztaty eksperymentalne dla najlepszych słuchaczy w czerwcu.

W ramach XV edycji Akademii Ciekawej Chemii w I semestrze młodzież naszego liceum realizująca chemię na poziomie rozszerzonym uczestniczyła w następujących wykładach:

-„Tlen – pierwiastek życia – czy zawsze? dr Paweł Krzyczmocznik

-„Co trze w cieczy – poznajemy lepkość” dr hab. Adam Buczkowski

-„Chemia w życiu codziennym – konserwacja żywności” dr hab. Grażyna Chwatko, prof. UŁ

-„Od baterii z Bagdadu do nowoczesnych ogniw paliwowych” dr Sławomir Domagała

Na zakończenie każdego spotkania członkowie Studenckiego Koła Naukowego Chemików Orbital UŁ lub przez Koła Naukowego Chemii Kosmetycznej UŁ wykonywali ciekawe doświadczenia chemiczne związane z tematyką wykładów.