20180914_120933

Pan Jacek Synowiec – psycholog szkolny – zorganizował 14.09.2018 roku w ZSS nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych liceum. Na spotkaniu, które trwało od 8.30 do 15.00, dominowały ćwiczenia aktywizujące. Ich celem było budowanie przyjaznych relacji międzyludzkich oraz podnoszenie komfortu psychicznego uczniów rozpoczynających naukę w naszym liceum.

Uczestnicy bawili się świetnie, w dobrych humorach opuszczali salę audiowizualną.

Spotkanie spełniło swoje cele.

20180914_125550