Zajęcia pozalekcyjne

 

WYKAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 LICEUM

L.p. PRZEDMIOT NAUCZYCIEL RODZAJ ZAJĘĆ KLASA TERMIN
1. język polski  Agnieszka Wielgus Przygotowanie do matury 3AL, 3BL poniedziałek 18.00-19.00 (online)
2. matematyka Anna Wrońska Przygotowanie do matury 3DL piątek  14.00 (stacjonarnie)
3. matematyka  Grażyna Adamus Przygotowanie do matury 3CL czwartek 8.55-9.40 (online)
4. matematyka Grażyna Adamus Zajęcia rozszerzające materiał z matematyki 2DL, 2EL poniedziałek 8.55-9.40 (online)
5. matematyka  Marianna Pigułowska Konsultacje dla maturzystów 3BL piątek 14.00 (stacjonarnie)
6. matematyka Marianna Pigułowska Zajęcia przygotowujące do matury 3BL wtorek 14.25 (online)
7. język angielski Anna Gmaj Praca z arkuszami maturalnymi AR3: 3AL, 3BL,

3CL, 3DL

środa 13.40 (online)
8. język angielski  Julia Grabska Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego (zajęcia wyrównawcze) 2BLP wtorek 8.00-8.45 (online)
9. język angielski  Edyta Krzysztofik Zajęcia przygotowujące do matury na poziomie podstawowym 3AL, 3BL,3CL,3DL poniedziałek 14.30 (stacjonarnie)
10. język angielski Edyta Trębarczyk-Kowalska Koło Języka Angielskiego dla zainteresowanych poszerzeniem wiedzy 2DL piątek 9.50-10.35 (online)
11. język francuski Beata Kałuża Koło języka francuskiego doskonalące umiejętności językowe KLASY  I  LO poniedziałek 15.30-16.15 (online)
12. historia  Marek Dulnikiewicz Konsultacje dla maturzystów z historii 3AL wtorek 17.00 (online)
13. wiedza o społeczeństwie  Marek Dulnikiewicz Konsultacje dla maturzystów z wiedzy o społeczeństwie 3AL wtorek 17.30 (online)
14. biologia Dorota Krogulec Przygotowanie do matury z biologii 3CL poniedziałek 16.00 (online)
15. biologia Joanna Białucha Zajęcia powtórzeniowe z biologii 3LO wtorek 14.35 (online)
16. religia Arkadiusz Nita Zajęcia z wolontariatu 2LO środa 16.00-18.00 (stacjonarnie)