Nabór 2019/2020

liceum_srebro_logossrebrna-tarcza---licea2015

tarcza-2016tarcza-20172018-srebrne-liceum-perspektywy

 

2019-srebrne-liceum-perspektywy

Nabór do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego
na rok szkolny 2019/2020
prowadzony jest w oparciu o:

1.Zarządzenie nr 41/2019 ŁKO z 31 stycznia w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów przez absolwentów szkół podstawowych i absolwentów dotychczasowych gimnazjów.

 .

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

.

KRYTERIA

Kryteria

.

3. REGULAMIN NABORU DO SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OPOCZNIE

Na rok szkolny 2019/2020

.

4. Nabór do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie 
prowadzony będzie w formie elektronicznej.

lodzkie.edu.com.pl

.

5. Harmonogram naboru:

składanie wniosku o przyjęcie do szkoły (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych:– od 13 maja 2019 do 25 czerwca 2019 r., do godziny 1200
składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub zgłoszenie się z oryginałem – kopia zostanie sporządzona i potwierdzona w sekretariacie szkoły.– od 21 czerwca 2019 do 25 czerwca 2019 r., do godziny 1200
złożenie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa, stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole.– od 16 lipca 2019 r., godzina 1200 do 24 lipca 2019 r., godzina 1200
termin ogłoszenia list przyjętych– lista wstępna                            16 lipca 2019 r., do godziny 1200– lista ostateczna                        25 lipca 2019 r., godzina 1200

OFERTA EDUKACYJNA
SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W OPOCZNIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020