Nabór 2020/2021

liceum_srebro_logossrebrna-tarcza---licea2015

tarcza-2016tarcza-20172018-srebrne-liceum-perspektywy

 

2019-srebrne-liceum-perspektywy

Nabór do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego
na rok szkolny 2020/2021
prowadzony jest w oparciu o:

1.Zarządzenie nr 11/2020 ŁKO z 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2020/21do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych w województwie łódzkim

 .

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

.

3. Nabór do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie 
prowadzony będzie w formie elektronicznej.

lodzkie.edu.com.pl

.

5. Harmonogram naboru:

składanie wniosku o przyjęcie do szkoły (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych:– od 11 maja 2020 do 23 czerwca 2020 r., do godziny 1500
składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 26 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020 r., do godziny 1500
złożenie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa i zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty, stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole.– od 13 lipca 2020 r., godzina 1200 do 20 lipca 2020 r., godzina 1200
termin ogłoszenia list przyjętych

– lista wstępna                            13 lipca 2020 r., godzina 1200

– lista ostateczna                        21 lipca 2020 r., godzina 1400

OFERTA EDUKACYJNA
SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W OPOCZNIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021