Matura 2024

wytyczne_cke_men_gis_plakat


Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024 r.


Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r.


Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r.


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 r.


Komunikat o egzaminie z informatyki_Formuła 2024


dla_maturzysty

.


 

Deklaracje maturalne w postaci plików do pobrania
MATURA 2024

 

Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej, tj. dla:

 1. ucznia 4-letniego LO (Formuła 2023)
 2. ucznia szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego LO (Formuła 2023)
 3. ucznia 5-letniego technikum (Formuła 2023)
 4. ucznia branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej (Formuła 2023)
 5. absolwenta LO ukończone eksternistycznie lub plan ukończenia LO eksternistycznie w 2024 r. (Formuła 2023)
 6. szkoła ukończona za granicą (bez uprawnień do studiowania w Polsce) (Formuła 2023)
 7. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2023)
 8. absolwenta 3-letniego LO (Formuła 2015)
 9. absolwenta szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego LO (Formuła 2015)
 10. absolwenta 4-letniego technikum (Formuła 2015)
 11. ucznia oraz absolwenta branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum (Formuła 2015)
 12. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2015)
 13. liceum uzupełniające, liceum profilowane, technikum uzupełniające dla młodzieży (po 2005 r.) (Formuła 2015).

 

.
OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY