Nabór 2024/2025

Nabór do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie 
prowadzony będzie w formie elektronicznej.

lodzkie.edu.com.pl

Rekrutacja kandydatów do szkół ponadpodstawowych  na rok szkolny 2024/2025 w formie elektronicznej

od 22 kwietnia do 21 maja 2024 roku.

.

Nabór do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego
na rok szkolny 2024/2025
prowadzony jest w oparciu o:

 

 

 

Zarządzenie nr 7/2024 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim.

.

Harmonogram naboru:

 

  • Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie – od  22 kwietnia 2024 r. do 21 maja 2024 r. do godz. 12:00
  • Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym – od 3 lipca 2024 r. do 8 lipca 2024 r., do godz. 15:00.

  • Uzupełnienie złożonego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru za pomocą systemów informatycznych wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 3 lipca 2024 r. do 8 lipca 2024 r. godz. 15:00.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym –15 lipca 2024 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – 1 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00
  • Publikacja list przyjętych 19 lipca 2024 r. do godz. 12:00.

 

OFERTA EDUKACYJNA
SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W OPOCZNIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

 

 

 

 

 

2019-srebrne-liceum-perspektywy2021-liceum-srebrosrebrne-liceum-2020

 

tarcza-2016tarcza-20172018-srebrne-liceum-perspektywy

 

liceum_srebro_logossrebrna-tarcza---licea2015

 

 

 

 

 

 

 

 

.

WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY W SAMORZĄDOWYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OPOCZNIE

dlaczego samorządowe
.