Nabór 2022/2023

Nabór do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie 
prowadzony będzie w formie elektronicznej.

lodzkie.edu.com.pl

Rekrutacja kandydatów do szkół ponadpodstawowych  na rok szkolny 2022/2023 w formie elektronicznej

od 20 kwietnia do 17 maja 2022 roku.

.

Nabór do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego
na rok szkolny 2022/2023
prowadzony jest w oparciu o:

Zarządzenie nr 7/2022 Łódzkiego Kuratoria Oświaty z dnia 2 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 6/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2022/23 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim.

.

Harmonogram naboru:

 

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od  20 kwietnia 2022 r. do 17 maja 2022 r.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć do 12 lipca 2022 r.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 19 lipca 2022 r. do godz. 12:00
  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą  25 lipca 2022 r.
  • W terminie od 19 lipca 2022 r. do godz. 12:00 do 22 lipca 2022 r. do godz. 15:00 w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

.

 

OFERTA EDUKACYJNA
SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W OPOCZNIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

liceum_srebro_logossrebrna-tarcza---licea2015

tarcza-2016tarcza-20172018-srebrne-liceum-perspektywy

 

2019-srebrne-liceum-perspektywysrebrne-liceum-2020  2021-liceum-srebro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY W SAMORZĄDOWYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OPOCZNIE

dlaczego samorządowe
.