Oferta Edukacyjna

SAMORZĄDOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

8

NAJLEPSZE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

W POWIECIE OPOCZYŃSKIM

 

PROWADZI NABÓR

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

DO NASTĘPUJĄCYCH

ODDZIAŁÓW

 

 

NASZE PROFILE

(rozszerzenia realizowane są od 1 klasy)

 

 

NAZWA  ODDZIAŁU PRZEDMIOTY Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM  NAUCZANIA SYMBOL ODDZIAŁU FAKULTATYWNIE JĘZYKI  OBCE(dwa do wyboru) PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE
W PROCESIE REKRUTACJI
HUMANISTYCZNO – SPOŁECZNY

 • przygotowuje do podjęcia studiów
  na kierunkach takich jak np.: prawo, dziennikarstwo, psychologia, filologie (angielska, niemiecka)

 

A
 • język łaciński prelekcje w sądzie
 • warsztaty dziennikarskie
 • język polski
 • matematyka
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie/biologia
POLITECHNICZNY

 • przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych,  takich jak np.: informatyka, architektura, mechatronika

 

B
 • wykłady i zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych
 • język polski
 • matematyka
 • fizyka
 • język angielski
BIOMEDYCZNY

 • przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach takich jak np.: kierunek lekarski, stomatologia, fizjoterapia, farmacja, biotechnologia,  kosmetologia

 

D
 • język łaciński,
 • wykłady i zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych
 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
EKONOMICZNY

 • przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach takich jak np.: SGH, ekonomia, finanse i rachunkowość, stosunki międzynarodowe, marketing i zarządzanie

 

C
 • wykłady i zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język angielski
 ROZSZERZENIA  REALIZOWANE SĄ W ZAKRESIE  OD 3 DO 4 PRZEDMIOTÓW

 

SKUTECZNOŚĆ NAUCZANIA 

POTWIERDZAJĄ:

Centralna Komisja Egzaminacyjna, przygotowująca analizę wyników egzaminów zewnętrznych w raporcie Edukacyjnej Wartości Dodanej (sprawdź na stronie: www.komisja.pl , zakładka EWD Polska),

 

  „Rzeczpospolita” i „Perspektywy” organizujące coroczny ranking najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce (w 2017 roku nasze liceum znalazło się w nim już po raz trzynasty),

 w tegorocznej edycji Samorządowe Liceum Ogólnokształcące znalazło się na 353 miejscu w Polsce, otrzymując tytuł „Srebrna Szkoła 2020”,

 

 w województwie łódzkim jesteśmy 27 szkołą. (sprawdź na stronie http://www.perspektywy.pl zakładka Rankingi),

OFERUJĄCE SWOIM UCZNIOM:

Bogato wyposażoną bazę techno – dydaktyczną: multimedialne pracownie przedmiotowe z najnowocześniejszymi pomocami dydaktycznymi, skomputeryzowaną bibliotekę, dużą liczbę obiektów sportowych i obowiązkowymi w klasie drugiej zajęciami na basenie,

Zajęcia lekcyjne prowadzone przez doświadczoną i świetnie wykształconą kadrę pedagogiczną, w tym czynnych egzaminatorów maturalnych,

Wielorakość i różnorodność zajęć dodatkowych poszerzających podstawę programową, ale także rozwijających zainteresowania i indywidualne pasje,

  Fantastyczne wycieczki turystyczno – krajoznawcze w tym także zagraniczne.

  Smaczny posiłek w stołówce szkolnej, kawiarenkę internetową