Ochrona danych osobowych – RODO – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Samorządowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opocznie.2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@opoczno.edu.pl.3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) • zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych • umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju...

czytaj więcej

Jesteś tym, co jesz….

bakoma3

We wtorek 23 października 2018 roku w sali a-v odbyło się spotkanie klas trzecich gimnazjum i pierwszych liceum z dietetykiem Panią Aleksandrą Cichocką . Spotkanie, zorganizowane przez Panie Mariannę Pigułowską i Iwonę Brzozowską, rozpoczęło się pogadanką i prezentacją multimedialną poświęconą zdrowemu żywieniu dzieci i młodzieży oraz znaczeniu produktów mlecznych w ich diecie. Pani Aleksandra tłumaczyła jakie są korzyści ze stosowania zdrowej diety i jaką rolę pełni wapń w prawidłowym rozwoju organizmu. Proponowała gotowe przepisy na zdrowe, witaminowe przekąski. Prelekcja zakończyła się degustacją zdrowych produktów zaproponowanych przez gościa. W dobie mody na fast foody, młodzież mogła przekonać się, że zdrowe produkty też mogą być smaczne. Pani Aleksandra odpowiadała na liczne pytania naszej młodzieży. Po zakończeniu prelekcji uczniowie otrzymali broszurki i poradniki dla siebie i dla rodziców. Zdobyta wiedza pozwoli młodym ludziom uniknąć błędów w odżywianiu i umożliwi kształtowanie właściwych wzorców dietetycznych.

czytaj więcej

WYŚPIEWAĆ PODRÓŻ DO ROSJI…

received_464886957353524.jpeg

                „ Nawet najdłuższa podróż  zaczyna  się  od  jednego  kroku…”   L. Cey   Ten  pierwszy  krok trzecioklasistki, Zuzanna  Pomykała  i Wiktoria  Składowska, zrobiły  w  naszej  szkole.  To tu zaczęły  swoją  przygodę  z  językiem  rosyjskim, tu  się poznały, i tu, po raz pierwszy, zaśpiewały po rosyjsku. W ciągu  dwóch lat aktywnie uczestniczyły  we  wszystkich imprezach i  konkursach językowych, organizowanych przez swoją nauczycielkę języka rosyjskiego. Za jej namową  zdecydowały  się również  spróbować  swoich  sił w  Ogólnopolskim  Festiwalu  Piosenki  Rosyjskiej w  Łodzi. I  proszę, udało  się.  I to  jeszcze jak!  Zuza  i  Wiktoria  zajęły  I  miejsce  w  kategorii  „duet”. Werdykt  jury  dziewczęta  przyjęły  z  niedowierzaniem, a w jeszcze  większe  osłupienie wprawiła  je  informacja  o  przyznaniu  Nagrody  Specjalnej  przez  Rosyjski  Ośrodek  Nauki  i  Kultury  w  Warszawie.  Tą  nagrodą  okazał  się  kilkudniowy  wyjazd  do  Kaliningradu. Dyrektor  Ośrodka,  Igor  Zhukovsky  z dumą przyznał: „ Dla  nas  to  ogromna  przyjemność  dać  możliwość  samym  laureatkom –  zobaczyć  czym  jest  Rosja”.

czytaj więcej

SALON MATURZYSTÓW

W dniu 26 września 2018 roku uczniowie klas trzecich naszego liceum uczestniczyli w Łódzkim Salonie Maturzystów „Perspektywy 2018”, który odbył się na Politechnice Łódzkiej, na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.     Wyjazd ten umożliwił młodzieży poznanie oferty edukacyjnej następujących wyższych uczelni: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Wojskowa Akademia Techniczna, Uczelnia Łazarskiego, Społeczna Akademia Nauk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Akademia Leona Koźmińskiego i wielu innych.      Rozmawiając z przedstawicielami prezentujących się szkół wyższych, uczniowie mogli uzyskać informacje na temat kierunków studiów, zasad rekrutacji, szczegółowej punktacji itd..Wiedzę młodzieży na temat poszczególnych wydziałów czy kierunków wzbogaciły materiały informacyjne, tj. ulotki, broszury oraz informatory.

czytaj więcej