Aleksy Giermach, uczeń klasy 3A (profil humanistyczno- społeczny) Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie zakończył zmagania intelektualne w XXXVI Olimpiadzie Filozoficznej uzyskując tytuł laureata eliminacji centralnych. Finał olimpiady odbył się w Warszawa  6 kwietnia 2024 r.
na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Dzięki temu sukcesowi Aleksy otrzyma na maturze z przedmiotu rozszerzonego maksymalny wynik 100%. Ponadto wybierając kierunki humanistyczne na uniwersytetach zostanie przyjęty bez procesu rekrutacji.

Gratulacje dla Aleksego i Jego nauczyciela Roberta Gajewskiego.