5 kwietnia 2024r. uczniowie klasy 4c o profilu biomedycznym z Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie  uczestnicząc w dniu otwartym na Wydziale Chemii oraz na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego mieli okazję do zwiedzenia wydziałów, zobaczenia sal wykładowych oraz laboratoriów. Ponadto na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ maturzyści uczestniczyli w wykładzie  „Zielone pojęcia, czyli słów kilka o biotechnologii roślin” oraz warsztatach „Czy chemioterapia leczy raka?”. Natomiast na Wydziale Chemii UŁ wzięli  udział w warsztatach:

„Tajemnice świata kryształów”- spotkanie z krystalografią

-„Reakcje strąceniowe  jako przykłady barwnych reakcji w chemii”

-„Zastosowanie nowoczesnych technik analitycznych w badaniach próbek wina”

-„Mydło wszystko umyje…oraz mikroskopia sił atomowych (AFM) i zwilżalność powierzchni materiałów”

Podczas dnia otwartego na obu wydziałach były dostępne stoiska informacyjne. W części wystawienniczej uczniowie naszego liceum mogli zobaczyć, jakie projekty naukowe opracowują studenci kół naukowych, jak również zapoznać się z ofertą edukacyjną, a także warunkami studiowania na Wydziale Chemii oraz Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Było wiele atrakcji, wśród których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Organizatorką wycieczki była p. Edyta Starus.