W dniach 11-12.04.2024 r. uczniowie klas 2 Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie – Zuzanna Tatarzyńska, Krzysztof Jaciubek (klasa 2B), Hanna Niewadzi (klasa 2E), Julia Karczmarska i Natalia Kucharska (2F) wzięli udział w pierwszej części konkursu Earth Rescue Challenge – Water Edition. Organizatorami konkursu są: Europejska Fundacja Kosmiczna oraz Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie. W ramach wydarzenia uczniowie uczestniczyli w wykładzie pt.: „Skąd wiemy, że klimat się zmienia?” dr Anny Łosiak oraz warsztatach: „Woda podziemna – istota globalnej stabilności” dr inż. Doroty Pierri, „Zastosowanie teledetekcji satelitarnej do monitorowania wody na potrzeby zdarzeń kryzysowych” Marty Milczarek, „Pozyskiwanie i wykorzystywanie danych satelitarnych na potrzeby analiz klimatu” Tomasza Furtaka. Wszystkie zajęcia odbyły się na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie. Uczniowie odwiedzili również Wydział Biologii, Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. O przebiegu dalszej części konkursu będziemy informować na bieżąco. Opiekunem uczniów jest pani Joanna Białucha.