Angielski to mus, a niemiecki twój plus

 

Miło nam poinformować, że nasza szkoła została przyjęta do programu „Deutsch Plus”. Jest to projekt stworzony przez Goethe-Institut w Warszawie, wspierający szkoły w działaniach na rzecz języka niemieckiego. Projekt „Deutsch Plus” został objęty patronatem Ambasady Niemiec w Warszawie. Ponieważ szkoła oferuje – dodatkowo –  godziny na naukę języka, kultury i tradycji krajów niemieckojęzycznych, a nauczyciele języka niemieckiego dbają o to, by w naszej szkole ten  język był widoczny (konkursy, projekty, wycieczki), zostaliśmy uznani za partnera godnego współpracy (koordynator projektu: Wioletta Rak). Zapraszamy wszystkich uczniów do aktywnego udziału w wydarzeniach  przygotowanych w ramach oferty Goethe-Institut: konkursach, projektach, spotkaniach z młodymi ludźmi z Niemiec. W kilku z nich już udało nam się wziąć udział. W jakich? Poinformujemy o tym pod koniec roku szkolnego 🙂 Tymczasem możemy się pochwalić tym, że za tydzień (06.04.) spotkamy się z Johannesem z Monachium (w aplikacji ZOOM), żeby się poznać i porozmawiać o naszych zainteresowaniach.

 

Poniżej prezentujemy cele i korzyści z udziału w projekcie. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, również na temat oferowanych konkursów i projektów, zapraszamy na stronę Goethe-Institut: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/dep.html

 

Cele projektu:

 • Zaangażowanie dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców w działania na rzecz propagowania języka niemieckiego.
 • Stworzenie silnej sieci szkół, które oferują naukę języka niemieckiego w zwiększonym zakresie lub potrzebują wsparcia w prowadzeniu działań w tym kierunku.
 • Goethe-Institut jest ważnym partnerem, zapewniającym wysoki poziom kwalifikacji zawodowych nauczycieli i polepszenie tym samym jakości zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego we wszystkich typach szkół w całej Polsce.
 • Wyraźne zaangażowanie nauczycieli w projekty i konkursy związane z językiem niemieckim, poprzez zachęcanie uczniów do udziału w tego typu inicjatywach.
 • Aktywny udział uczniów ze wszystkich typów szkół w wydarzeniach (imprezach, konkursach, projektach) przygotowanych w ramach oferty Goethe-Institut.

 

Korzyści z udziału w projekcie:

 

Dla szkoły

 • członkostwo w prestiżowej sieci szkół w Polsce (wyróżnienie plakietką Deutsch Plus)
 • współpraca z Goethe-Institut
 • patronat Ambasady Niemiec w Polsce
 • doradztwo w obszarze wsparcia nauczania języka niemieckiego
 • wizyty młodych ludzi z Niemiec w szkole, możliwość kontaktu z „żywym językiem”
 • poszerzenie wizerunku szkoły w lokalnych mediach (udział w projektach, obecność lokalnej prasy podczas organizowanych imprez)
 • zaproszenie do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji dyrektorów w Warszawie

Dla uczniów

 • możliwość udziału w ogólnopolskim konkursie wraz z atrakcyjnymi nagrodami
 • udział w jednym z trzech oferowanych projektów ogólnopolskich na temat muzyka, gotowanie, czy ochrona środowiska
 • spotkania z młodymi ludźmi z Niemiec
 • udział w wymianie uczniowskiej online (e-twinning)
 • udział w bezpłatnych lekcja Skype
 • zniżki przy przystąpieniu do egzaminów Goethe-Institut z możliwością przeprowadzenia ich bezpośrednio w szkole