„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać”

                                 IGNACY  PADEREWSKI

 

30 kwietnia 2021 roku 92 uczniów klas maturalnych Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie zakończyło pewien etap swojego życia – edukację w szkole średniej. 61 spośród nich otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. Średnia ocen wszystkich klas wyniosła: 4,81.

Najwyższą średnią: 5,01 uzyskali uczniowie klasy III C – realizujący w zakresie rozszerzonym biologię, chemię oraz matematykę.

Najwyższą średnią w całej szkole uzyskali:

Zuzanna Biegała – klasa  III C – 5,53

Natalia Urazińska – klasa III D – 5,47

Filip Gajewski – klasa III D – 5,47

Emilia Paszkowska – klasa III B – 5,41

Agata Zielińska – klasa III A – 5,29

Średnie powyżej 4,75 w poszczególnych oddziałach uzyskali:

III A – 4 osoby, w tym 3 powyżej 5,0

III B – 18 osób, w tym 11 powyżej 5,0

III C – 17 osób, w tym 10 powyżej 5,0

III D – 22 osoby, w tym 15 powyżej 5,0

Najlepszym absolwentem Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego został Filip Gajewski.

Filip w roku 2020 uzyskał tytuł finalisty etapu centralnego XLVI Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej. Jego średnia z przedmiotów  obowiązkowych wyniosła 5,47. Filip angażował się również w życie szkoły, biorąc udział w różnorodnych wydarzeniach artystycznych oraz pracując w Szkolnym Samorządzie Uczniowskim. Pełnił także funkcję przewodniczącego Samorządu Klasowego.

Fundatorem nagrody dla Filipa był Urząd Miejski w Opocznie.

Wśród wyróżnionych absolwentów znalazła się również Agata Zielińska, uczennica klasy III A. Agata brała udział w etapie rejonowym konkursu historycznego: „Żołnierze wyklęci obudźcie Polskę”. Agata bardzo chętnie angażowała się w różnorodne konkursy
i uroczystości, szkolne oraz ogólnopolskie. Uczestniczyła w X Festiwalu Zbliżenia Kultur w Warszawie, reprezentowała szkołę w występach wokalnych z okazji: Święto Kultury Rosyjskiej, „Karnawał w Jedynce”, Dzień Dziecka, Dni Otwarte, Dzień Integracji. W klasyfikacji końcowej uzyskała średnią 5,29.

Fundatorem nagrody dla Agaty było Starostwo Powiatowe w Opocznie.

W gronie wyróżnionych absolwentów znalazł się również Krzysztof Pęczek, uczeń klasy III D. Krzysztof uczestniczył w projekcie historycznym wymiany polsko-niemieckiej pt. „Upamiętnić ludzi – młodzież tworzy przyszłość”. Aktywnie angażował się w życie szkoły pracując w Szkolnym Samorządzie Uczniowskim oraz jako koordynator oprawy dźwiękowej w różnorodnych przedsięwzięciach artystycznych. Jego średnia z przedmiotów obowiązkowych wyniosła 5,18.

Fundatorem nagrody dla Krzysztofa była Rada Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opocznie.

Laureatami tegorocznej edycji „Najlepszego Sportowca Absolwenta” zostali:

w kategorii dziewcząt: Martyna Mokrowiecka – klasa III D

w kategorii chłopców: Kacper Wojciechowski – klasa III B

Wśród wyróżnionych abiturientów znaleźli się również:

Weronika Lesiak – klasa III A

Kacper Wojciechowski – klasa III B

Zuzanna Biegała – klasa III C

Natalia Urazińska – klasa IIII D

Fundatorem nagród dla wyróżnionych absolwentów była firma Art-Kom Artur Rudzki z Opoczna.

Życzymy tegorocznym maturzystom wysokich wyników z egzaminów maturalnych oraz wielu sukcesów w dorosłym życiu.