W piątek 8 września uczniowie klas I A, D, E i F wzięli udział w ognisku integracyjnym zorganizowanym w leśniczówce w Januszewicach.

Spotkaniu towarzyszyło dużo śmiechu, rozmów i gier towarzyskich. Pojawiły się również poważne tematy, gdyż uczniów odwiedzili panowie policjanci, którzy przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznego powrotu do szkoły oraz udzielali odpowiedzi na pytania uczniów dotyczące wykonywanego przez nich zawodu. Konsultacje te cieszyły się wśród uczniów dużym zainteresowaniem.

Organizatorami wydarzenia byli dyr. R. Gajewski, J. Grabska, A. Toporkiewicz, J. Białucha we współpracy z Nadleśnictwem Opoczno.