Bardzo dziękuje wszystkim  moim uczniom, którzy 15 marca 2019 wzięli udział w uroczystości pod tytułem „Święto Kultury Rosyjskiej” . Dziękuje Wam za wytrwałość,  zaangażowanie, za pomysły, za kreatywność , za cudowne chwile, którymi obdarowaliście  miłośników kultury rosyjskiej.

Jestem bardo wdzięczna Dyrekcji naszej szkoły, szczególnie pani dyrektor Małgorzacie Kozłowskiej za wsparcie. Również  chciałabym podziękować

         p. Urszuli  Cieślik- Łyżwie , p. Krystynie  Miązek , p. Wiktorii  Markiewicz, p. Marioli Sikorskiej, p. Wiesławie Boczek, p. Bożenie  Tomczyk ,  p. Arturowi  Rudzkiemu   za pomoc  w organizacji  tego przedsięwzięcia.

Bardzo, bardzo  dziękuję  p. Izabeli  Małocha  za współpracę i zaangażowanie.

Larysa  Radzewicz