20210421_17581320210421_17391120210421_17301920210421_17195720210421_164232

W bieżącym roku szkolnym grupa uczniów z klas I i II o profilu biologiczno-chemicznym Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie uczestniczy w XII edycji Akademii Ciekawej Chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest to inicjatywa edukacyjna przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, polegająca na prowadzeniu specjalnych wykładów obejmujących wybrane zagadnienia z różnych działów przedmiotu chemia, wzbogaconych pokazami eksperymentów. Bieżąca sytuacja pandemiczna wymusiła zmianę formuły prowadzonych zajęć. Wykłady odbywały się raz w miesiącu, w godz. 16.30-18.00 online, na platformie Teams, w tzw. czasie rzeczywistym i były prowadzone przez pracowników Wydziału Chemii UŁ. Uwieńczeniem cyklu spotkań będzie konkurs chemiczny przeprowadzony w maju oraz warsztaty laboratoryjne dla najlepszych słuchaczy w czerwcu. Tegoroczna edycja – XII Akademii Ciekawej Chemii jest współfinansowana z grantu z Unii Europejskiej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18, tytuł: „Kształcenie kompetencji kluczowych poprzez zajęcia eksperymentalne z chemii dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego”.

W ramach XII edycji Akademii Ciekawej Chemii młodzież naszego liceum uczestniczyła w następujących wykładach:

  • 18 listopada 2020r. „Czy równowaga w przyrodzie i chemii jest korzystna?” – wykładowca prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak
  • 16 grudnia 2020r. „Niezwykły świat krystalografii” – wykładowca dr hab. Małgorzata Domagała
  • 20 stycznia 2021r. „Kilka słów o cukrach, czyli chemia słodkiego smaku” – wykładowca dr hab. Stanisław Porwański, prof. UŁ
  • 17 lutego 2021r. „Chromatografia – podstawa metod analizy laboratoryjnej” -wykładowca dr hab. Grażyna Chwatko, prof. UŁ
  • 3 marca 2021r. „Krótka historia piękna; kosmetyki wczoraj i dziś” -wykładowca nr1 dr Anna Wrona-Piotrowicz, wykładowca nr2 dr Magdalena Ciechańska
  • 24 marca 2021r. „O kompleksach bez kompleksów” – wykładowca dr Paweł Urbaniak
  • 21 kwietnia 2021r. „Atramenty sympatyczne” – wykładowca dr Piotr Seliger

Na zakończenie każdego spotkania członkowie Studenckiego Koła Naukowego Chemików Orbital lub Koła Naukowego Chemii  Kosmetycznej UŁ wykonywali ciekawe doświadczenia chemiczne związane z tematyką wykładów.

Na stronie internetowej Akademii Ciekawej Chemii można obejrzeć slajdy z wykładów, a także opisy eksperymentów pokazowych (www.chemia.uni.lodz.pl/ciekawachemia)

Dla uczniów uczestniczących w tym projekcie było to ciekawe doświadczenie. Udział w wykładach przyczynił się do poszerzenia wiedzy chemicznej oraz dał im możliwość zapoznania się ze specyfiką studiowania chemii na uczelni wyższej.

 

Koordynator projektu: Edyta Starus