O tym, że historię można poznawać nie tylko z podręczników szkolnych przekonali się tegoroczni maturzyści Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego, którzy 27 października 2021r. uczestniczyli w wycieczce do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Została ona zrealizowana w ramach ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”. Celem wycieczki było poznanie miejsca, które stało się symbolem Holokaustu i nazistowskich zbrodni popełnionych na Polakach, Romach i innych narodowościach oraz budzenie szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka bez względu na rasę i wyznanie. W trakcie zwiedzania uczniowie poznali historię powstania i cel założenia obozu. Dowiedzieli się o warunkach życia więźniów, grupach narodowościowych, kategoriach i oznaczeniach więźniów, liczbie ofiar, sytuacji dzieci w obozie, eksperymentach medycznych, karach i egzekucjach, a także o ewakuacji i wyzwoleniu z obozu. Uczestnictwo w tej niezwykłej lekcji historii było okazją do refleksji nad losem ofiar obozu, a także do tego jak można w przyszłości tego typu wydarzeniom zaradzić, aby ostrzeżenie Primo Levi’ego: „To się stało, a więc może znów się zdarzyć… Może się zdarzyć wszędzie” – nie było dla współczesnych i przyszłych pokoleń złowieszczym proroctwem.

W czasie wycieczki opiekę nad uczniami sprawowali: p. M. Stępień, p. E. Gołąb,       p. M. Dulnikiewicz,  p. D. Krogulec, p. M. Stępniewska p. E. Starus.