Kolejny raz Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Opocznie przystąpiło do projektu Akademia Ciekawej Chemii realizowanego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest to inicjatywa edukacyjna przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, polegająca na prowadzeniu specjalnych wykładów obejmujących wybrane zagadnienia z różnych działów przedmiotu Chemia, wzbogaconych pokazami eksperymentów. Bieżąca sytuacja pandemiczna wymusiła zmianę formuły prowadzonych zajęć. Wykłady będą odbywać się raz w miesiącu, w godz. 16.30-18.00 online, na platformie Teams, w tzw. czasie rzeczywistym i będą prowadzone przez pracowników Wydziału Chemii UŁ. Aktywni słuchacze otrzymają specjalne dyplomy uczestnictwa i zewnętrze nośniki pamięci. Uwieńczeniem cyklu spotkań będzie Konkurs Chemiczny przeprowadzony w maju oraz warsztaty eksperymentalne dla najlepszych słuchaczy w czerwcu. Tegoroczna edycja – XIII Akademii Ciekawej Chemii jest współfinansowana z grantu z Unii Europejskiej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18, tytuł: „Kształcenie kompetencji kluczowych poprzez zajęcia eksperymentalne z chemii dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego”.

27 października 2021r. grupa uczniów z klas o profilu biomedycznym naszego liceum uczestniczyła w inauguracyjnych zajęciach XIII edycji Akademii Ciekawej Chemii. Cykl spotkań rozpoczęła dr Kamila Borowczyk, która w wykładzie „A czy Ty wiesz co jesz?” podjęła tematykę odpowiedniego odżywiania oraz wpływu diety na nasz organizm pod względem fizycznym i psychicznym. Zwróciła uwagę na fakt, że białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy to grupy związków chemicznych umożliwiających prawidłowy wzrost i funkcjonowanie naszego organizmu. Niestety dążenie do polepszenia walorów smakowych, zapachowych i estetycznych, oraz chęć wydłużenia okresu przydatności do spożycia produktów żywnościowych wymusza stosowanie różnego rodzaju substancji spulchniających, zapachowych, czy konserwujących stanowiących dodatkową „chemię”, o którą wzbogacane jest nasze pożywienie. Z tego powodu warto jest wiedzieć co tak naprawdę kryje się w zjadanych przez nas produktach, jakie produkty można ze sobą łączyć, a które nie, ponieważ od tego co jemy zależy prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu, a dieta wpływa na nasz wygląd, samopoczucie i zachowanie. Po wykładzie odbył się pokaz eksperymentów: dehydratacja cukru, próba Trommera, próba Tollensa, światła drogowe.

Na stronie internetowej Akademii Ciekawej Chemii można obejrzeć slajdy z wykładu, a także opisy eksperymentów pokazowych (slajdy z wykładu oraz opis doświadczeń pokazowych)