Zajęcia integracyjne dla klas 1 liceum

Pan Jacek Synowiec – psycholog szkolny – zorganizował 14.09.2018 roku w ZSS nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych liceum. Na spotkaniu, które trwało od 8.30 do 15.00, dominowały ćwiczenia aktywizujące. Ich celem było budowanie przyjaznych relacji międzyludzkich oraz podnoszenie komfortu psychicznego uczniów rozpoczynających naukę w naszym liceum. Uczestnicy bawili się świetnie, w dobrych humorach opuszczali salę audiowizualną. Spotkanie spełniło swoje cele.  

czytaj więcej

MATEMATYKA – ZAJĘCIA DODATKOWE DLA ZAINTERESOWANYCH

Zapraszamy uczniów klas III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej ze szkół powiatu opoczyńskiego do udziału w dodatkowych zajęciach poszerzających wiedzę z zakresu matematyki prowadzonych przez Panią Annę Wrońską. Pani Anna Wrońska jest doświadczonym nauczycielem matematyki przygotowującym uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym. Zajęcia odbywać będą się w czwartki o godzinie 15.00 w ZSS nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie.   Spotkanie organizacyjne odbędzie się 04.10.2018 r. w sali AV  o godzinie 15.00.

czytaj więcej

Dokumenty i informacje dotyczące ubezpieczenia NNW

Polisa wybrana przez szkołę: OPCJA PODSTAWOWA PLUS. Suma ubezpieczenia 20 000 zł Składka na ubezpieczenie 40 zł Obowiązek Informacyjny Administratora danych osobowych OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA – owu EDU Plus _01_27_03_2018 owu biznes pro plus 23.02. 2018 DRUK ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA SPOSOBY ZGŁASZANIA SZKÓD

czytaj więcej